Kompozícia a pohyb

O kurze

– Ak do záberu nevtesnáš naozaj len to podstatné a k tomu zvolíš nesprávny kamerový pohyb, objektív, alebo veľkosť záberu, výsledok pôsobí amatérsky. Na kurze sa naučíš pracovať s kompozíciou tak, aby divák príbehu nie len porozumel, ale ho aj „zažil“. Ukážeme si, ako správne komponovať v závislosti od scény a tiež aj ako správne viesť kameru. Súčasťou kurzu je výroba krátkej hranej scénky, na ktorej si vyskúšaš celý postup práce kameramana od momentu, v ktorom sa dostane k scenáru, cez výrobu, až po farebné korekcie v postprodukcii. Aký vizuálny jazyk zvoliť pre vyrozprávanie daného príbehu, ako na výrobu technického scenáru, obhliadky lokácií, postavenie kamier pri viackamerovom zázname, správne nastavenie kamery a voľba obrazového profilu, či práca s LUT. Na kurze sa tiež naučíš a zažiješ, čo obnáša práca jednotlivých zložiek kamerového štábu ako ostrič, kamerový operátor, alebo grip. Na záver v postprodukcii pri gradingu zase uplatníš nadobudnuté vedomosti z oblasti spracovania nakrúteného záznamu a farebných korekcií

 

– Kurz zahŕňa množstvo informácií ohľadne problematiky kompozície, vnútrozáberových a kamerových pohybov. Zameriame sa najme na množstvo praktických ukážok a cvičení, vhodných pre kameramanov, kamerových operátorov, ostričov a obrazových technikov

 

Individuálny prístup

Limitovaný počet 4 účastníkov na kurze je jednou zo zásadných výhod našich kurzov. Vďaka tomu má každý z vás rozsiahly priestor na praktické cvičenia a odpovede na akékoľvek otázky z preberaných tém

 

– Časový rozsah kurzu je 45 vyučovacích hodín rozdelených do 5 dní. 3 a 2 stretnutia v rámci 2 týždňov

 

– Sme vybavení množstvom kamerovej a osvetľovacej techniky, preto si na kurz nemusíš brať vlastnú techniku. Pripravené bude aj mini občerstvenie, písacie potreby a fajnová káva/čaj je samozrejmosťou

 

Termín

– V prípade záujmu nám neváhaj napísať. Na presnom termíne sa vieme dohodnúť

 

Cena

1 200€ s DPH*

(1 000€ bez DPH)

* Účastník kurzu, ktorý napíše záverečný test na najvyšší počet bodov vyhráva 200€ poukážku na nákup/prenájom techniky u nás

* Zľava pre študentov je 15%

* Platbu je možné rozdeliť na 5 splátok po dobu 5 mesiacov

 1. Kompozičné pravidlá
 2. Veľkosti záberov a ich význam
 3. Ohnisková vzdialenosť a druhy objektívov
 4. Práca s hĺbkou ostrosti
 5. Rakurz
 6. Perspektíva a perspektívny účinok
 7. Možností kamerových pohybov
 8. Kalibrácia a obsluha zariadení na kamerové pohyby
 9. Alternatívne riešenia na pohyb kamery
 10. Kompozícia statických a pohyblivých prvkov
 11. Postavenie kamier v závislosti od žánru (reportáž, dokument, live stream, film, reklama)
 12. Výroba technického scenára
 13. Nakrúcanie krátkej hranej scény
 14. Farebné korekcie a grading nakrúteného materiálu  Anonie


  Anonie